The Company
– who we are?

We are a diverse and ambitious bunch. Get to know us better. See who we are and why our customers love working with us. Learn how we gain their trust day after day, and how we build and constantly preserve our unique working environment.

Whom
we are looking for?

We are a diverse and ambitious bunch. Get to know us better. See who we are and why our customers love working with us. Learn how we gain their trust day after day, and how we build and constantly preserve our unique working environment.

Why you are choosing Tritem?

We are a diverse and ambitious bunch. Get to know us better. See who we are and why our customers love working with us. Learn how we gain their trust day after day, and how we build and constantly preserve our unique working environment.

The recruitment
process

We are a diverse and ambitious bunch. Get to know us better. See who we are and why our customers love working with us. Learn how we gain their trust day after day, and how we build and constantly preserve our unique working environment.

Current

Job Opennings

Poniższe pozycje rekrutacyjne są w tej chwili aktywnie poszukiwane, ale naszym priorytetem jest ustawiczne budowanie kompetentnego zespołu i dlatego zapraszamy do kontaktu (carrers@trotem.eu) każdego to widziałby swoje miejsce w zespole Tritem w Polsce, Niemczech czy w USA. Zapraszamy także do umówienia się na niezobowiązujące spotkanie „open office” pozwalające zapoznać się z firmą i zespołem.